Puff & Pie Snack Box : ส่งฟรี* ตลอดเดือนพฤษภาคม | ขนมกล่องการบินไทย เริ่ม 39 บาท
X Close

Puff & Pie Snack Box on Facebook
   
 

Puff & Pie Snack Box - อาหารว่าง ขนมการบินไทย

บริการจัดส่ง ชุดอาหารว่าง เบเกอรี่ จากครัวการบินไทย

ส่งฟรี!!! เมื่อสั่ง 100 กล่องขึ้นไป (เขตกรุงเทพชั้นใน) ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563

Puff & Pie Promotion


ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
1
ราคา 39 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( A ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
2
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
3
ราคา 50 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
4
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
5
ราคา 70 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
6
ราคา 75 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie, พัฟ แอนด์ พาย
รับจัด อาหารกล่อง อาหารว่าง (Snack Box) , Coffee Break , ด้วยเบเกอรี่ ฮาลาล ในราคาพิเศษสำหรับโอกาสต่างๆ เช่น จัดอบรม, จัดสัมมนา, การประชุมงานเลี้ยง, งานสวดพระอภิธรรม กิจกรรมในวัด และกิจกรรมต่างๆ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และสั่งจองล่วงหน้าได้ตลอด 24 ช.ม.
โทร.02-2358684-5 (เวลาทำการ 07.30 - 20.00)
โทร. 085-0622244, 081-7219281 (นอกเวลาทำการ)

Line ID : @puffpie


ชุดอาหารว่าง snack box เบเกอรี่จากครัวการบินไทย

Puff & Pie - ขนมกล่องการบินไทย


Copyright © 2018 Puff & Pie All Rights Reserved.